Nagekomi Donburi – Ryoshi Sushi Ikeikemaru

In Chirashi, Japanese, Seafood